ALGEMEEN

Veel ondernemers zien de financiële administratie in het begin vaak als een "noodzakelijk kwaad", maar een goed opgezette financiële administratie heeft onmiskenbaar grote voordelen. Een goed bijgehouden financiële administratie levert een schat aan informatie op over uw bedrijf. Hoe actueler, hoe beter u processen kunt (bij)sturen. Met een goede financiële administratie kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in:
  • De werkelijk gemaakte kosten, en deze vergelijken met de begrote kosten of de gemiddelde kosten binnen uw branche.
  • Het reilen en zeilen van de onderneming; stijgt de winst en blijven de kosten binnen de marge?
  • De kostprijs van uw product. U kunt zien of de bruto marge moet worden aangepast in de prijs. Te vaak nog laten ondernemers zich leiden door marktprijzen.
  • Uw debiteurenbeheer. Met actuele boekhouding is dit beter (bij) te sturen. Het is gebleken dat in het midden- en klein bedrijf miljarden verloren gaan door slecht debiteurenbeheer. Dit geldt overigens ook voor voorraadbeheer.
  • Uw privéuitgaven.
  • De ontwikkeling van liquiditeiten. Hierdoor kunt u, mocht het nodig zijn, tijdig geld opzij zetten of een financier in de arm nemen.
De statistieken wijzen uit dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een kleinere kans hebben om failliet te gaan. De administratieplicht is overigens bij de wet vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek. In de administratie moeten de bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming vastgelegd zijn.

Dennenhoek Administraties kan voor u die volledige administratie verzorgen!