TARIEVEN 2017

Verzorgen Financiële administratie € 48,00 per uur
Samenstellen jaarstukken € 70,00 per uur
Financiële advisering € 70,00 per uur
Verzorgen loonadministratie

€ 13,75 per medewerker, per periode

Aangifte VPB € 205 per aangifte
Aangifte IB ondernemer enkelvoudig € 106,50 per aangifte*
Aangifte IB ondernemer met partner € 125,00 per aangifte*
Aangifte IB particulier enkelvoudig € 70,00 per aangifte*
Aangifte IB particulier met partner € 92,00 per aangifte*
Aangifte VT / VA € 24,.00 per aangifte
Opzetten financiële administratie €144,00 eenmalig
Opzetten loonadministratie €144,00 eenmalig
BTW of 'nihil' aangifte € 12,00 per aangifte
Huurtoeslag € 24,00 per aanvraag / wijziging
Zorgtoeslag € 24,00 per aanvraag / wijziging
Kinderopvangtoeslag € 24,00 per aanvraag / wijziging
Kindgebonden budget € 24,00 per aanvraag / wijziging


Wanneer werkzaamheden het noodzakelijk maken advies bij derden in te winnen worden de hiermee samenhangende kosten op basis van één op één direct doorgefactureerd. Dit uiteraard uitsluitend in overleg met u als klant.

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

* Indien er sprake is van een bijzondere situatie zoals echtscheiding, overlijden, startende onderneming ed. wordt er op basis van een uurtarief wat gelijk is aan het tarief voor het samenstellen van jaarstukken in rekening gebracht i.p.v. een vast tarief zoals hierboven vermeld.