DIENSTEN - SALARISADMINISTRATIES

De verwerking van de salarissen van uw medewerkers is een vertrouwelijke zaak. Elke maand weer is het van belang dat de verwerking op tijd en correct wordt uitgevoerd. Dennenhoek administraties BV neemt deze taak van u over zodat u zich volledig kunt richten op de voortgang van uw bedrijfsproces.

Met betrekking tot de salarisadministratie bieden wij u de volgende diensten aan:
  • Het verzorgen van uw personeelsadministratie
  • Maandelijks aanleveren van salarisstroken, betaaladvieslijst en loonjournaal-post
  • Werkzaamheden met betrekking tot bedrijfsvereniging en pensioenvereniging, waaronder:
    • het aan- en afmelden van werknemers
    • het controleren en, indien noodzakelijk, corrigeren van de grondslag ten behoeve van de premieafdracht
    • verzorgen van de jaaraangifte
  • Werkzaamheden met betrekking tot belastingdienst